کلمات (زندگینامه ادبی خودنوشت)

کد شناسه :116072
کلمات (زندگینامه ادبی خودنوشت)

این کتاب که سارتر در 59 سالگی به رشته تحریر درآورده است شاهکار تحلیل به شمار می‌رود. این فیلسوف و رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس کودکی خود را با همان صداقت و بصیرت به کار بسته که در تحلیل نویسندگان دیگر، توصیف کرده است. سارتر در این زندیگنامه رابطه عاشقانه درازمدت خود را با کلمات چاپ شده شرح داده است. همچنین زندگینامه خودنوشتی را که سارتر در مورد ده سال آغازین عمر هفتاد و پنج ساله خود نگاشته است، با «اعترافات» روسو قیاس کرده‌اند. زندگینامه خودنوشتی را که سارتر در مورد ده سال آغازین عمر هفتاد و پنج سال? خود نگاشته است، با «اعترافات» روسو قیاس کرده‌اند. «کلمات» که سارتر آن را در پنجاه و نه سالگی به رشته تحریر درآورد، شاهکار تحلیل شخصی به شمار می‌آید. این فیلسوف و رمان نویس و نمایشنامه نویس کودکی خود را با همان صداقت و بصیرت به کار بسته در تحلیل نویسندگان دیگر، توصیف کرده است. سارتر در این زندگینامه رابطه عاشقان? دراز مدت خود را با کلمات چاپ شده شرح داده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر