درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر

کد شناسه :115831
درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر

درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر شرحی است درباره زمینه‌های تاریخی و سویه‌های نظری مطالعات فرهنگی، نویسندگان این کتاب پارادایم‌های اصلی نظریه‌فرهنگی را ذیل شش عنوان نقد و بررسی کرده‌اند: فایده‌گرایی، فرهنگ گرایی و ماتریالیسم فرهنگی، نظریه انتقادی و جامعه‌شناسی فرهنگ، نشانه‌شناسی ساختارگرا و پسا ساختارگرا ، نظریه تفاوت، و پسا مدرنیسم. تلاش آنها عمدتاً صرف تشریح زمینه‌های اجتماعی و گفتمانی رشد و شکل‌گیری این پارادایم‌های نظری شده است. همچنین کوشش شده است تا مسائل و مناقشات اصلی رایج در مطالعات فرهنگی نیز به بحث گذاشته شود. مطالعه این کتاب برای آشنایی دقیق پژوهشگران و دانشجویان با مسائل و مناقشات و تحولات نظری در عرصه مطالعات فرهنگی راهگشاست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر