واژگان لکان (مجموعه واژگان / اصطلاحات اصلی لکان)

کد شناسه :115784
واژگان لکان (مجموعه واژگان / اصطلاحات اصلی لکان)
موجود نیست

پیش از هرچیز می‌توان تصدیق کرد که لکان با مفاهیمی کار کرده است که بطور معمول فلسفی قلمداد می‌شوند و با این‌حال، چنین قرائتی نقابی بوده است بر ابتکاری شخصی. لکان نه تنها آثار فیلسوفان را خوانده، بلکه مفاهیمی فلسفی بر آنها را هم تغییر داده است. سپس می‌توان شاهد پیوند منسجم این مفاهیم بود تا هستی انسان در خاص‌ترین تنوعش و عام‌ترین عمومیتش در نظر گرفته شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر