جامعه و تعلیم و تربیت: مبانی تربیت جدید

کد شناسه :115655
جامعه و تعلیم و تربیت: مبانی تربیت جدید

در این کتاب، نویسنده اصول و مبانی تعلیم و تربیت را براساس این مفاهیم بررسی نموده است :حاکمیت مردم، دموکراسی، آموزش، آزادی به معنای پیروی از عقل و ضرورت، استفاده از روش علمی در یادگیری، آموزش و برخورد با مسائل فردی و اجتماعی. مطالب کتاب در شش فصل با این عناوین تدوین شده است1 .ـ تعلیم و تربیت و جامعه، 2ـ یادگیری و تعلیم و تربیت، 3ـ تعلیم و تربیت فرد، 4ـ هدف‌های تعلیم و تربیت، 5ـ انتخاب و سازمان مواد درسی، 6ـ تغییر برنامه تربیتی (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر