تفسیر ساده و کافی تعرفه‌های گمرکی: یادداشتهاـ 2جلد ( HS2-(50-97

کد شناسه :115078
تفسیر ساده و کافی تعرفه‌های گمرکی: یادداشتهاـ 2جلد ( HS2-(50-97

نگارنده در مجلد دوم از مجموعه‌ی حاضر (فصل پنجاهم تا نود و هفتم) ابتدا تعریفی از نمانکلاتور گمرکی به دست می‌دهد که عبارت‌است از: مجموعه تعرفه‌ها (فهرست طبقه‌بندی کالا)، شماره‌های تعرفه، یادداشت‌های قانونی، قسمت‌ها (گروه بزرگ)، فصل‌ها (گروه کوچک) و قواعد عمومی برای تفسیر آن. سپس نمانکلاتور HS و مزایای آن را برمی‌شمارد که از آن جمله است: قابلیت استفاده به عنوان یک نمانکلاتور تعرفه‌ای برای نیازهای گمرکی، قابلیت استفاده به عنوان یک نمانکلاتور آماری برای مقاصد آماری و اقتصادی و استفاده از آن به عنوان یک نمانکلاتور چند منظوره. گفتنی است مطالب این کتاب در چهار بخش: دامنه‌ی شمول قسمت‌ها، فصل‌ها و بخش‌ها، تعاریف اصطلاحات و واژه‌های علمی و فنی، بیان استثنائات قسمت‌ها و فصل‌ها به صورت گسترده و نمایش تابلوی وضعیت قسمت‌ها و فصل‌ها تنظیم گردیده است. این مجلد از موادسنجی و اشیاء از این مواد شروع شده و با اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیق خاتمه می‌یابد. (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر