نحوه رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی (با شرح آراء صادره)

کد شناسه :115016
نحوه رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی (با شرح آراء صادره)

عقد اجاره و حق سرقفلی از جمله عقودی است که هم از علم حقوق و هم از علم سیاست در تدوین و تنظیم آن استفاده گردیده است. چرا که مساله اجاره و سرقفلی علاوه بر اینکه یک مساله حقوقی است که باید مبنای حقوقی در آن رعایت شود. با توجه به مساله اجتماعی و حساسیت جامعه در رابطه با اجاره سرقفلی، حکومت مجبور به دخالت شده تا آن را در جهت اجرای عدالت تعدیل کند. بر همین اساس حکومت‌ها در تدوین و تنظیم قرارداد اجاره بین اشخاص دخالت کردند و با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سعی کردند تا اشخاص را در جهت اهداف خویش در تنظیم قرارداد اجاره هدایت نمایند تا عدالت اجتماعی اجرا گردد. کتاب حاضر ادامه کاری است که قبلاً با موضوع نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اجاره‌نامه انجام گرفته است که در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول به مبانی نظری در رابطه با اجاره و سرقفلی اختصاص داده شده و بخش دوم به نمونه نویسی در رابطه با آرای دادگاههای بدوی و دادگاههای تجدیدنظر و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور پرداخته شده و در زیر هر یک از آرای صادره در دادگاههای بدوی و تجدید نظر، توضیحاتی ذکر شده تا مبنای حقوق آرای صادره روشن شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر