آنچه همیشه می‌خواستید درباره لکان بدانید امامی ترسیدید ازهیچکاک بپرسید

کد شناسه :114885
آنچه همیشه می‌خواستید درباره لکان بدانید امامی ترسیدید ازهیچکاک بپرسید

در کتاب علاوه بر مقدمه‌ی مترجمان، مقدمه‌ای دیگر با این عنوان به چاپ رسیده است: آلفرد هیچکاک یا فرم و میانجی تاریخی آن/ اسلاوی ژیژک، ترجمه‌ی حمید امینی. سپس برگردان فارسی شانزده مقاله در سه قالب: کلی: مضمون‌ها، جزئی: فیلم‌ها و شخصی: جهان هیچکاک فراهم می‌آید. بدین سان، مطالب کتاب با مقاله‌ی پاسکال بونیتزر آغاز می‌شود و بعد از بررسی روابط آینه‌ای و دوتایی‌های تصویری در مقاله‌ی ابژه‌های هیچکاکی [ابژه‌ی نمادین‌ساز که از همان ابتدا مابین این دوتایی‌ها وجود دارد]، کم‌کم به حیطه‌ی زنجیری نمادین، به خصوص در مقاله‌ای از بصیرت و بینایی می‌رسد که نوشته‌ی استوژان پلکو است. مقالات بخش دوم نیز به تفسیر و بررسی فیلم‌های هیچکاک، از نظر فرم و محتوا، اختصاص دارد. بخش سوم کتاب نیز مقاله‌ای است از اسلاوی ژیژک با عنوان: در نگاه خیره‌اش نابودی‌ام درشت شده است. این مقاله نقد و تفسیر فیلم مرد عوضی است که علاوه بر آن، به نوع نگاه و اندیشه‌ی هیچکاک نیز اشاره شده است. گفتنی است حلقه‌ی محوری مباحث و تفسیر این کتاب در آثار هیچکاک بر مفهوم نگاه به مثابه‌ی ابژه‌ی a کوچک ـ که در فضای سه حلقه‌ی گروه برومی جای می‌گیرد ـ قرار دارد و از آن به منزله‌ی لکه یا نقطه‌ی کوری که شرط بینایی است، یاد می‌شود. (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر