مهر ماندگار:مقالاتی در اخلاق‌شناسی (بینش معنوی)

کد شناسه :114376
مهر ماندگار:مقالاتی در اخلاق‌شناسی (بینش معنوی)

این مجموعه دربرگیرنده‌ی 17 مقاله است از نگارنده در حوزه‌ی اخلاق‌شناسی، اخلاق تحلیلی، اخلاق دستوری و علم‌النفس (روان‌شناسی اخلاقی). به تصریح نگارنده:می‌توان گفت که مهم‌ترین مباحث نظری و فلسفی در اخلاق و درباره‌ی اخلاق به چهارگروه عمده تقسیم‌پذیرند: 1- اخلاق تلحیلی یا فرا اخلاق، یعنی مجموعه‌ای از مباحث درباره‌ی اخلاق که جنبه‌ی مفهومی دارند. 2- اخلاق دستوری یا هنجاری یعنی مجموعه‌ای از مباحث در اخلاق که جنبه‌ی مصداقی دارند. 3- اخلاق توصیفی یعنی مجموعه‌ای از مباحث در این باب که که چه نظرات یا قواعد یا افعال اخلاقی‌ای، بالفعل و عملا در جامعه‌ای خاص یا در میان همه‌ی انسان‌ها رایج و مشترک‌اند؟ و این نظرات یا قواعد یا افعال اخلاقی چه آثار و نتایجی به بار می‌آورند؟ 4- علم‌النفس اخلاقی یعنی مجموعه‌ای از مباحث فلسفی و احیانا تجربی ناظر به امور نفسانی و روانی‌ای که آدمی در مقام فاعل و عامل اخلاقی یا در مقام ناظر و داور اخلاقی با آن‌ها سروکار می‌یابد. عمده‌ترین این مباحث، عبارت‌اند از: مساله‌ی جبر و اختیار، حب ذات و خود دوستی انسان، خودگروی روان‌شناختی، لذت‌گروی روان‌شناختی، مصلحت‌اندیشی، ضعف اراده، عدم خویشتن‌داری، تحلیل مفاهیمی مانند نیت، انگیزه، انگیزش، هدف، خواهش، علم، اراده، عمد، سهو، خطا، نسیان و تحلیل بعضی از فضایل یا رذایل خاص مانند عدالت، ظلم، خدمت و خیانت (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر