انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم (مجموعه تاریخ جهان27)

کد شناسه :113474
انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم (مجموعه تاریخ جهان27)

در این کتاب، ضمن تحلیل سقوط و انحطاط رومیان، اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این امپراتوری بررسی می‌گردد. "رویدادهای مهم در انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم"، "برآمدن روم"، "سازماندهی دوباره‌ی امپراتوری به دست دیوکلتیانوس"، "زندگی و فرهنگ در دوره‌ی متاخر امپراتوری" و "امپراتوران روم از آوگوستوس تا یوستی نیانوس اول" از مباحث این کتاب به شمار می‌آیند (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر