انحطاط و فروپاشي امپراتوري روم (مجموعه تاريخ جهان27)

کد شناسه :113474
انحطاط و فروپاشي امپراتوري روم (مجموعه تاريخ جهان27)

در اين كتاب، ضمن تحليل سقوط و انحطاط روميان، اوضاع فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين امپراتوري بررسي مي‌گردد. "رويدادهاي مهم در انحطاط و فروپاشي امپراتوري روم"، "برآمدن روم"، "سازماندهي دوباره‌ي امپراتوري به دست ديوكلتيانوس"، "زندگي و فرهنگ در دوره‌ي متاخر امپراتوري" و "امپراتوران روم از آوگوستوس تا يوستي نيانوس اول" از مباحث اين كتاب به شمار مي‌آيند (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر