رمادی

کد شناسه :113375
رمادی
موجود نیست

این مجموعه مشتمل بر قطعات ادبی است که با 35 عنوان "دهلیز" و یک عنوان "بن بست" تدوین شده است. برای مثال در قطعه‌ی پایانی آمده است: "هیهات" هستی، که هزار توی وهم‌انگیزی است. لبریز از دهلیزهای همهمه و دخمه‌هیا پر واهمه. از بن بستی به بن بستی. در تردد و تردید. پیچاپیچ و هیچا هیچ... کنار حوض بی آب سنگی میدان گاه. در گرماگرم تابستان. گنجشککی پران پران کلافه‌ی کور نخی را به منقار می‌کشید.من بودم من، با کلاف در هم اندیشه هام. بی حاصل و پا در گل. من! گور و کفن؟.... نه! چون مردم، دوست دارم مرا جلد بگیرید. شاید آرام بگیرم. شاید.. (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر