شاهنشاهی هخامنشی

کد شناسه :113141
شاهنشاهی هخامنشی
موجود نیست

نوشتار حاضر، به معرفی و شرح شاهنشاهی هخامنشی اختصاص دارد. برای این منظور، نخست مولف پیدایی و ظهور مادها و پارس‌ها را توضیح می‌دهد. در پی آن، منابع مرتبط با تاریخ پادشاهان هخامنشی را معرفی می‌کند. آن‌گاه، به تفصیل شیوه حکمرانی کورش بزرگ را با اشاره به کردارها و رفتارهای وی بیان نموده، چگونگی غصب تخت پادشاهی هخامنشی به دست یکی از مغان و وقایع و رویدادهای مرتبط با آن را تحت عنوان یک دهه بحران باز می‌گوید. حکمرانی داریوش و کشورگشایی‌های او، کینه‌ورزی داریوش با آتنی‌ها و چگونگی تقسیمات کشوری در سازمان‌های اداری هخامنشیان از دیگر مطالبی است که در پی می‌آید. لشکرکشی بزرگ خشایارشا با اشاره به سلطنت دیگر پادشاهان این سلسله و فرجام آن‌ها همچنین توصیف دربار شاهان هخامنشی و معرفی دین کهن ایرانیان از مباحثی است که در کتاب به تفصیل از آن سخن رفته است. بخشی از کتاب به معرفی کاخ‌های هخامنشی و هنر و تمدن و فرهنگ ایرانیان آن روزگار، نیز گستره شاهنشاهی ایران در زمان حکومت پادشاهان هخامنشی اختصاص دارد. کتاب با یادداشت‌ها و نمایه به پایان می‌رسد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر