بویهیان (مجموعه مقالات دانشنامه‌ای)

کد شناسه :113095
بویهیان (مجموعه مقالات دانشنامه‌ای)
موجود نیست

مطالب کتاب از منابع چند برگزیده شده و در سه بخش و هر بخش در چند فصل قرار گرفته است. بخش اول بر احوال تاریخی و سیاسی بویهیان احتوا دارد که برگرفته شده از دانشنامه اسلام ـ چاپ جدید، جلد نخست است و کلود کاهن ایرانشناس فرانسوی آن را نوشته است. بخش دوم بر نظام دیوانی و تشکیلاتی بویهیان استوار است که بیشتر قسمت‌های آن را مفیض الله کبیر بویهی شناسی هندی به قلم درآورده است. بخش سوم، از قلم نگارنده (مترجم)، درباره جریان‌های مذهبی عصر بویهیان به خصوص سه شعبه اصلی تشیع ـ زندیه، اسماعیلیه و امامیه ـ و ارتباط بویهیان با این سه شعبه تشیع است (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر