تئوری و مسائل اقتصاد بین‌الملل

کد شناسه :113024
تئوری و مسائل اقتصاد بین‌الملل
موجود نیست

هدف اصلی کتاب ارائه هسته نظری و عملی اقتصاد بین‌الملل جدید به طریقی روشن و منظم است همچنین ارائه متن تکمیلی برای کتابهای درسی اقتصاد بین‌الملل؛ با این وجود، بیان نظریه‌‌ها و اصول آن قدر کامل هست که استفاده از آن به عنوان یک کتاب درسی مستقل نیز ممکن باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر