تاریخ و اندیشه‌های اسماعیلی در سده‌های میانه

کد شناسه :111945
تاریخ و اندیشه‌های اسماعیلی در سده‌های میانه
موجود نیست

در این مجموعه، مقالات و تحقیقات سیزده تن از صاحب نظران و تاریخ شناسان ایرانی و خارجی درباره اسماعیلیان سده های میانه ـ دوران پیش از فاطمیان و نزاریان ـ به چاپ رسیده است که از این قرارند: 1ـ فاطمیان و قرمطیان بحرین/ ویلفرد مادلونگ; 2ـ جهان شناسی اسماعیلیه پیش از فاطمیان/ هاینتس هالم; 3ـ ابو یعقوب سجستانی و قوای هفتگانه عقل/ ویلفرد مادولونگ; 4ـ سوگند عهد اسماعیلی و مجالس الحکمه در روزگار فاطمیان/ هاینتس هالم; 5ـ قاضی نعمان و فقه اسماعیلی/ اسماعیل ک.پوناوالا; 6ـ نقد تاریخگذاری پل کازانوا بر رسائل اخوان الصفا/ عباس همدانی; 7ـ خودنگری و دیگرنگری: چشم اندازهای اسماعیلی در تاریخ ادیان/ عظیم نانجی; 8ـ روایتی اسماعیلی از بدعت نگاری هفتاد دو فرقه گمراه/ پل واکر; 9ـ حسن صباح و سرآغاز جنبش اسماعیلی نزاری/ فرهاد دفتری; 10ـ جنگ قدرت میان سلجوقیان و اسماعیلیان الموت 487 ـ 518/ 1094ـ1124: از چشم انداز سلجوقیان/ کارول هیلنبراند; 11ـ اسماعیلیان قهستان و ملوک نیمروز یا سیستان/ ادموند بازورث; 12ـ فیلسوف ـ وزیر: خواجه نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان/ حمید دباشی; 13ـ گاهی با شمشیر، گاهی با خنجر: نقش اسماعیلیان در رابطه میان مملوکان و مغولان در قرن هشتم ه/ چهاردهم م./ چارلز ملویل; 14ـ گنانهای اسماعیلی: تاملاتی درباره مرجعیت و پدیده آرندگی/ علی اسانی; 15ـ جنبش نقطوی محمود پسیخانی و حوزه مادیگری عرفانی ایرانی او/ عباس امانت. کتاب شناسی و فهرست اعلام پایان بخش کتاب است. (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر