ادبیات داستانی در ایران زمین (سری مقالات دانشنامه ایرانیکا2)

کد شناسه :111280
ادبیات داستانی در ایران زمین (سری مقالات دانشنامه ایرانیکا2)
موجود نیست

این کتاب دومین دفتر از «پروژه» ترجمه مداخل عمده از دانشنامة ایرانیکا است با نام ادبیات داستانی در ایران زمین که مشتمل بر دو بخش است در بخش اول سبک‌های سنتی معرفی و شناسانده می‌شود و بخش دوم کتاب به ادبیات داستانی نوین می‌پردازد و در هشت فصل با عناوین زیر می‌باشد: فصل اول: پیشینة تاریخی؛ فصل دوم: داستان بلند «رمان»؛ فصل سوم: داستان کوتاه؛ فصل چهارم: داستان کوتاه بعد از انقلاب؛ فصل پنجم: ادبیات داستانی پس از انقلاب در خارج از کشور؛ فصل ششم: داستان به زبانهای غیرفارسی توسط ایرانیان؛ فصل هفتم: ادبیات داستانی در افغانستان؛ فصل هشتم: ادبیات داستانی در تاجیکستان.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر