شاهنشاهی اشکانی

کد شناسه :111240
شاهنشاهی اشکانی
موجود نیست

این تحقیق از "یوزف ولسکی" ـ اشکانی شناس لهستانی ـ بر منابع ایرانی و داخلی ـ به ویژه سکه‌ها و یافته‌های باستان شناسی ـ و کم اعتبار دانستن و نقد منابع یونانی و رومی، استوار است. مباحث کتاب، پس از پیشگفتار و بحثی از منابع، با این مطالب پی‌گیری می‌شود: ایران پیش از اشکانیان؛ ایران در آستانه یورش پارتی‌ها؛ هجوم ارشک به ایران (مسئله گاهشماری وقایع اوایل دولت پارت)؛ واقعیت تاریخی اشک؛ تبارشناسی و نام شناسی نخستین اشکانیان؛ دولت پارت در دوره اولین اشکانیان (171 - 238 ق، م)؛ تبدیل پادشاهی پارت‌ها به قدرتی شرقی (171 - تا 87/88 ق. م)؛ تغییرات داخلی در دوره بنای امپراتوری. آغاز ایران‌گرایی (ایران‌گرایی جدید)؛ اشکانیان در مبارزه با امپریالیسم روم؛ تکاپوی شاهنشاهی اشکانی برای ارمنستان؛ شاهنشاهی اشکانی در وضع دفاعی (یورش های رومیان به پارتیان)؛ سقوط دودمان اشکانی (جایگاه آن در تاریخ ایران). در پایان کتاب، گاهشمار رویدادهای تاریخ اشکانیان، سپس فهرست منابع و نمایه اسامی آمده است. (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر