نیاز به علم مقدس

کد شناسه :110872
نیاز به علم مقدس
موجود نیست

کوشش مولف در این کتاب در جهت ارائه تعریفی از علم مقدس و نشان دادن قدسیت علوم سنتی، بلکه بررسی علوم جدید از دیدگاه امر قدسی است. وی معتقد است که می‌توان در افق فکری جهان معاصر در غرب برای اولین بار بعد از پنج قرن، ماوایی برای علوم مقدس یافت. کتاب در چهار بخش به این مقوله پرداخته است. 1ـ عالم معنا، بستری مابعدالطبیعه برای پرورش علم مقدس 2ـ وحدت لامکان الهی، کثرت مکان انسانی 3ـ علم سنتی و علم جدید 4ـ سنت، علم مقدس و گرفتاری‌های جدید

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر