فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد15(علوم صنايع چوب و كاغذ)

کد شناسه :110651
فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد15(علوم صنايع چوب و كاغذ)

در اين كتاب تقريباً 1800 واژه و اصطلاح علمي كه دررشته علوم و صنايع چوب و كاغذ رواج بيشتري دارد، تعريف و براي هر يك معادل فارسي گزينش يا ساخته نشده است. اين فرهنگ در دو بخش انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي به صورت الفبايي تنظيم شده است . هرگاه براي يك واژه انگليسي يا چند معادل فارسي پيشنهاد شده با نشد اين معادلها به ترتيب الويت نوشته نشده و با ويرگول (،) از يكديگر جدا نشده‌اند و واژه‌هايي كه داراي چند معادل با مفاهيم متفاوت باشند معادلهاي مختلف و تعريف آنها تاشماره از يكديگر جدا نشده‌اند. همچنين هر گاه واژه‌اي انگليسي داراي مترادف يا مترادفهايي باشد، يكي از واژه‌ها به عنوان سرواژه انتخاب و شرح داده شده است و بقيه داخل پرانتز نوشته شده و با علامت: syn مشخص شده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر