مبانی تاریخ ساسانیان

کد شناسه :110530
مبانی تاریخ ساسانیان
موجود نیست

در این کتاب، در ادامه و به شیوه مبانی تاریخ پارتیان (111606) بارویکردی محققانه و نگاهی تحلیی، تاریخ و جنبه‌های فرهنگی و تمدنی ساسانیان را بررسی می‌کند. هدف مؤلف، آن است که به عنوان مکمل اثر آرتور کریستنسن: ایران در دوره ساسانیان؛ شرح مختصری درباره تحقیقات جدیدتر به‌دست بدهد. مبانی تاریخ ساسانیان با بررسی منابع آغاز می‌شود و سپس تاریخ ساسانیان و ساختار دولت ایشان را بررسی کرده، در فصلهای جداگانه به اقتصاد، دین، گاهشماری، کتابشناسی و نمایة پایان کتاب، سودمندی آن را مضاعف ‌می‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر