دایرةالمعارف موعود آخرالزمان ماخذشناسی - جلد3:(ج - ذ)

کد شناسه :110020
دایرةالمعارف موعود آخرالزمان ماخذشناسی - جلد3:(ج - ذ)

این اثر، گام نخستین و بنیادین (مأخذشناسی جامع‌مهدویت) در مسیر تألیف دایره‌المعارف موعودآخرالزمان به‌شمار می‌رود. و در برگیرندة کلیة آثاری است که به صورت جدی، موضوع مهدویت و منجی‌گرایی را از قرون چهارم تا پانزدهم هجری، مطالعه و موضوع بررسی و تحقیق خود قرار داده‌است. این اثر، در برگیرندة کلیه آثاری است به صورت جدی، موضوع مهدویت و منجی‌گرایی را از قرون چهارم تا پانزدهم، اساس مطالعه و موضوع بررسی و تحقیق خود قرارداده‌اند. هر یک از مجلدات، به‌ترتیب حرف اول عناوین کتابها تنظیم‌شده و در برگیرنده اطلاعات تفصیلی کلیه آثاری است که تا پایان سال 1383 تألیف و منتشر شده‌است. هر مأخذ، جز اطلاعات کتابشناختی، فهرست مطالب را نیز داراست. یکصد و شصت صفحة پایانیِ این مجلد، نمایه‌ها و فهرست‌های اشخاص و اماکن و کتب و ... در بردارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر