چكامه‌هاي متنبي (عر- انگ - فا)

کد شناسه :109938
چكامه‌هاي متنبي (عر- انگ - فا)

اين كتاب، مجموعه‌اي منتخب از شعرهاي متنبّي است كه به همّت و گزينش خاورشناس معروف، آرثر جان آربري فراهم شده و نخستين‌بار به سال 1967 در سلسله انتشارات دانشگاه كيمبريج منتشر شده‌است. گزينش شعرها، علاوه بر جنبه‌هاي هنري و بلاغي و اشتهار قصايد و پاره‌ها، به ترقيب، ناظر به مراحل گوناگون حيات شاعر و تحولاتي است كه او از جواني تا واپسين ايام عمر به خود ديده‌بود. بايد تصريح كرد كه اغلب قصايد مشهور متنبّي در اين كتاب فراهم آمده‌است. ترجمه انگليسي آربري از شعرها در سراسر متن، مقرون به صحت و امانت، و ترجمه فارسي موسي‌اسوار نيز صحيح و امين و زيباست. درباره شاعر ابوالطيّب متنبّي احمدبن‌حسين جُعفي در سال 303 هجري در خانواده‌اي تنگدست در كوي كِندة كوفه به‌دنيا آمد. دروس نخستين را در زادگاه خود فراگرفت و ديري نگذشت كه به هوش سرشار و حافظه قوي و هنر شاعري شناخته‌شد. او تحت تأثير عقايد شيعه قرار داشت، به مسلك قَره‌سطي متمايل و به نحلة بدبينانه‌اي از فلسفه رواتي معتقد بود كه اينها در شعر او بازتاب يافت. گفته‌اند كه در اواخر 321 خچريبخ لتزفيه رفت و قيامي آغاز كرد و دعوي نبوّت نمود، سپس به اسارات اِخشيديان در آمد، دوسال به حبس افتاد و به هر روي، از اين هنگامه، تنها لقب «متنبّي» عايد او شد. از آن پس، متنبّي مديحه‌سرايي پيشه‌كرد و به شهرهاي شام و عراق و انطاكيّه و حلب و مصر رفت. در دورة آل‌بويه، به ايران آمد و به اهواز و ارّجان و شيراز رفت و پس از سرودن آخرين چكامه خود در مدخل عضدالدوله، شيراز را ترك گفت و در اواخر رمضان 354 هجري در راه بغداد به دشمنش فاتك‌بن‌جهل‌اسدي و گروه او برخورد و در نبردي نابرابر، با آنها پيكار كرد و كشته‌شد. متنبّي، نابغة بي‌بديل شعر، سرآمد اعلام شعر در زبان عربي است. آوازه هيچ شاعري از شاعران عرب به پايه شهرت او، چه در زمان حيات و چه پس از مرگ، نرسيده‌است. او حافظه‌اي بسيار قوي، ذهني وقّاد، طبع و قريحه‌اي فياض داشت. هم از حسّ هنري نصيب وافري برده‌بود و هم از موهبت تأمل و انديشه‌ورزي. از آگاه‌ترين شاعران همروزگار خود به زبان و ادب و فرهنگهاي منقول زمان بود و احاطه او به فلسفه و آراي اهل كلام و معتزله و مشرب صوفيان نيز بسيار بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر