سیاست و سرنوشت

کد شناسه :109862
سیاست و سرنوشت
موجود نیست

گمبل در این کتاب، در پی کندوکاو در یأس و سرخوردگی جاری از سیاست در غرب است. وی یادآور می‌شود که اکنون بدبینی مفرط و عمیقی نسبت به توانایی انسان برای در دست‌گرفتن مهار هرچیزی به میزان زیاد وجود دارد ودر این میان، بدبینی نسبت به مهار سرنوشت از طریق سیاست، از همه بیشتر است. به زُعم نویسنده، اصلی‌ترین بیان این بدبینی و نومیدی، طرح گفتمان‌های بی‌پایان درباره پایان باوری (endism) در سال‌های اخیر است. دیدگاهها و گفتمانهایی همچون پایان تاریخ، پایان ایدئولوژی، پایان دولت ـ ملت، پایان فرمانروایی، پایان قلمرو عمومی، و پایان خودِ سیاست. گمبل با بررسی هر یک از این پایان‌باوری‌ها خاطرنشان می‌کند: پایان‌باوری یک بن‌بست است، هم در فرضیاتش و هم در نتیجه‌گیری‌هایش؛ سیاست نه تنها به پایان خود نرسیده‌است، بلکه مبارزه‌ای واقعی برای تحقق یک دموکراسی جهانی همه‌گیر در جریان است، دموکراسی که بازار جهانی وفق داشته‌باشد و این مبارزه، تازه در آغاز راه است... .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر