استبداد در ایران

کد شناسه :109792
استبداد در ایران

در این کتاب به حکومت استبدادی عمدتاً از منظر چگونگی آن پرداخته شده تا چرایی‌اش. مقدمه کتاب مقاله مستقلی است در موضوع موانع پرسش‌گری در جامعه‌‌مان در بخش‌های مختلف کتاب، عمدتاً به موضوع چگونگی کارکرد حکومت استبدادی آن چنانکه در ایران بروز یافته پرداخته شده است. فصل اول: توجیه حکومت استبدادی فصل دوم: ابزارهای سلطه استبدادی فصل سوم: جنبه‌های اجتماعی استبداد فصل چهارم: جنبه‌های تاریخی استبداد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر