جامعه باز و دشمنان آن-2جلدی

کد شناسه :109537
جامعه باز و دشمنان آن-2جلدی
موجود نیست

جامعه باز و دشمنان آن یکی از ارجمندترین گامهایی است که در پی جلوگیری از پدیدآمدن استبداد و جباریت برداشته شده و کارل رایموند پوپر، نویسنده اندیشه‌گر آن، به جان کوشیده است تا دوزخ جامعه بسته را به آشکارترین نقشها بنگارد. وی اندیشه توتالیتر را از باستان‌ترین روزگاران باز می‌جوید و علتها و پیامدها و توالی معلول‌ها و علل نوین را بخوبی می‌نمایاند. این کتاب، درآمدی سنجشگرانه به فلسفه سیاست و تاریخ است و برخی اصول بازسازی اجتماعی را باز می‌جوید. نویسنده درکوششی برای گشودن مسائل مورد بحث و نیز همه فهم‌کردن آنها همه مطالبی که برای متخصصان گیراتر است، یکجا در بخش یادداشتها آورده است. جلد نخست جامعه باز ودشمنان آن (افسون افلاطون ، در 10 فصل) به اسطوره خاستگاه و سرنوشت، جامعه‌شناسی توصیفی افلاطون، برنامه سیاسی افلاطون، برنامه سیاسی افلاطون، زمینه حمله افلاطون و یادداشتها و افزایشها می‌پردازد و دومین جلد (اوج پیش‌گویی پیامبرانه : هگل، مارکس و پیامد ) در 15 فصل، برآمدن فلسفه و خشمگرانه، روش مارکس، پیش‌گویی پیامبرانه مارکس، اخلاق مارکس ، پیامد و پایان سخن را در بردارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر