درآمدي به فلسفه

کد شناسه :109533
درآمدي به فلسفه

آدمي دربرخورد با وضعيت‌هاي گوناگون همواره با پرسش‌هايي روبه‌رو مي‌شود. ولي بيشتر اين پرسش‌ها برخاسته از همان وضيعت‌ها و شرايط هستند و با از ميان رفتن آنها از ميان مي‌روند. چيستي فلسفه قسمت اول اين كتاب را در بر مي‌گيرد و بخش دوم كتاب در سه فصل «فلسفه اخلاق»، «فلسفه سياسي»، «نگاهي به متافيزيك و دانش‌شناسي» تهيه شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر