فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد7 (علوم و صنایع غذایی)

کد شناسه :109389
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد7 (علوم و صنایع غذایی)
موجود نیست

در این کتاب 2240 واژه و اصطلاح علمی انگلیسی که در رشته علوم و صنایع غذایی رواج بیشتری دارد، تعریف و برای هر یک معادل فارسی گزینش و یا ساخته شده است. کتاب مذکور در دو بخش انگلیسی ـ فارسی و فارسی ـ انگلیسی تنظیم شده است که در بخش فارسی ـ انگلیسی، شرح واژه‌ها نوشته نشده است و خواننده برای شرح آنها باید به متن انگلیسی ـ فارسی مراجعه کند. لازم به ذکر است واژه‌هایی که دارای چند معادل با مفاهیم متفاوت باشند، معادلهای مختلف و تعریف آنها با شماره از یکدیگر جدا شده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر