فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد7 (علوم و صنايع غذايي)

کد شناسه :109389
فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد7 (علوم و صنايع غذايي)

در اين كتاب 2240 واژه و اصطلاح علمي انگليسي كه در رشته علوم و صنايع غذايي رواج بيشتري دارد، تعريف و براي هر يك معادل فارسي گزينش و يا ساخته شده است. كتاب مذكور در دو بخش انگليسي ـ فارسي و فارسي ـ انگليسي تنظيم شده است كه در بخش فارسي ـ انگليسي، شرح واژه‌ها نوشته نشده است و خواننده براي شرح آنها بايد به متن انگليسي ـ فارسي مراجعه كند. لازم به ذكر است واژه‌هايي كه داراي چند معادل با مفاهيم متفاوت باشند، معادلهاي مختلف و تعريف آنها با شماره از يكديگر جدا شده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر