فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد11(حشره‌شناسی)

کد شناسه :109387
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی - جلد11(حشره‌شناسی)
موجود نیست

در کتاب مذکور1950 واژه اصطلاح علمی انگلیسی که در رشته حشره‌شناسی رواج بیشتری دارد، تعریف و برای هر یک معادل فارسی گزینش و یا ساخته شده است. فرهنگ مذکور در دو بخش انگلیسی ـ فارسی و فارسی ـ انگلیسی تنظیم شده است. در بخش فارسی ـ انگلیسی، شرح واژه‌ها نوشته نشده است و خواننده برای شرح آنها باید به متن انگلیسی ـ فارسی مراجعه کند. واژه‌هایی که دارای چند معادل با مفاهیم متفاوت باشند، معادلهای مختلف و تعریف آنها با شماره از یکدیگر جداشده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر