فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد11(حشره‌شناسي)

کد شناسه :109387
فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد11(حشره‌شناسي)

در كتاب مذكور1950 واژه اصطلاح علمي انگليسي كه در رشته حشره‌شناسي رواج بيشتري دارد، تعريف و براي هر يك معادل فارسي گزينش و يا ساخته شده است. فرهنگ مذكور در دو بخش انگليسي ـ فارسي و فارسي ـ انگليسي تنظيم شده است. در بخش فارسي ـ انگليسي، شرح واژه‌ها نوشته نشده است و خواننده براي شرح آنها بايد به متن انگليسي ـ فارسي مراجعه كند. واژه‌هايي كه داراي چند معادل با مفاهيم متفاوت باشند، معادلهاي مختلف و تعريف آنها با شماره از يكديگر جداشده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر