مدرنیسم (قدم اول)

کد شناسه :109368
مدرنیسم (قدم اول)
موجود نیست

نگارنده در این کتاب می‌کوشد با جست و جو در آثار پیشگامانی چون :پیکاسو، جویس، شوئنبرگ، ماکس وبر، مارکوزه، ورنوار، و کنکاش در حوزه‌های مختلف نظیر : هنر، جامعه‌شناسی، ادبیات، فلسفه، و سیاست، تعریفی از مدرنیسم و ویژگی‌های آن به دست دهد .تعریفی که وی از مدرنیسم عرضه کرده این است :مدرنیسم را عموما مجموعه‌ای از تغییرات اساسی زیباشناختی می‌دانند :موجی از نوآوری‌های مختلف در هنر، معماری، موسیقی، سینما و ادبیات .بدین ترتیب، نگارنده به اختصار ـ همراه با تصاویر ـ مقوله مدرنیسم را در حوزه‌های یاد شده پی می‌گیرد نگارنده در این کتاب می‌کوشد با جست و جو در آثار پیشگامانی چون :پیکاسو، جویس، شوئنبرگ، ماکس وبر، مارکوزه، ورنوار، و کنکاش در حوزه‌های مختلف نظیر : هنر، جامعه‌شناسی، ادبیات، فلسفه، و سیاست، تعریفی از مدرنیسم و ویژگی‌های آن به دست دهد .تعریفی که وی از مدرنیسم عرضه کرده این است :مدرنیسم را عموما مجموعه‌ای از تغییرات اساسی زیباشناختی می‌دانند :موجی از نوآوری‌های مختلف در هنر، معماری، موسیقی، سینما و ادبیات .بدین ترتیب، نگارنده به اختصار ـ همراه با تصاویر ـ مقوله مدرنیسم را در حوزه‌های یاد شده پی می‌گیرد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر