از ایران زردشتی تا اسلام (مطالعاتی درباره تاریخ دین و ...)

کد شناسه :108862
از ایران زردشتی تا اسلام (مطالعاتی درباره تاریخ دین و ...)
موجود نیست

در این کتاب کوشش شده تا با تحلیل دانش و آگاهی‌های ساسانیان به برخی پرسش‌های مربوط به کیش زردشت در زمان ساسانیان پاسخ گوید: «مجموعه جستارهای این کتاب در پی دست‌یابی به دو هدف اساسی‌اند: نخست بازنمایی توضیحات و تفسیرهای کیش زردشتی در دوره ساسانی و دیگری چگونگی انتقال آن اندیشه‌ها به اسلام.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر