ایران باستان

کد شناسه :108661
ایران باستان
موجود نیست

در این پژوهش به گونه‌ای مختصر، فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام با استناد به اسناد و مدارک متعدد معرفی می‌شود .مقدمه کتاب درباره خاستگاه و ورود آریاییان به ایران و ((برتری آنها در خاور نزدیک)) است .هر بخش از کتاب به یکی از سلسله‌های حکومتگر ایرانی پیش از اسلام اختصاص یافته که به ترتیب عبارت‌اند از1 :ـ ایران از کوروش تا اسکندر بزرگ :فرمانروایی هخامنشیان ; 2ـ دوره فترت :سلطه مقدونیان بر ایران3 ;ـ ایران در زمان پادشاهی پارتیان ; 4ـ ایران از اردشیر یکم تا یزگرد سوم :فرمانروایی ساسانیان .نویسنده در آغاز هر بخش ، نخست به اسناد تاریخی و گواهی مورخان زمانه مانند هرودوت، گزنفون، پلوتارک، استرابو، طبری و دیگران استناد می‌کند، سپس با دیدگاهی نقادانه، سازمان دولت، چگونگی ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط شاه با رعایا، همچنین زندگی روزمره مردم را در قلمرو شاهنشاهی بررسی و ارزیابی می‌کند .کتاب با تصاویری از آثار باستانی و نقشه همراه است و با فهرست اعلام و منابع به پایان می‌رسد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر