کوروش بزرگ (بنیادگذار امپراتوری هخامنشی)

کد شناسه :108627
کوروش بزرگ (بنیادگذار امپراتوری هخامنشی)
موجود نیست

در این کتاب ذیل شش بخش اصلی، زندگی کوروش، اقدامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او نیز رویدادهای مهم دوران حکومتش بازگو می‌شود .در بخشی از پیش‌گفتار کتاب آمده است... :تاریخ زندگی کوروش مبتنی بر تفسیر سنت‌های گوناگون و فراوان است و ما گاه ناچار می‌شویم افسانه‌ها و عجایب را منبعی اصیل برای بازسازی تاریخ در نظر بگیریم .بی‌گمان، برای ما ممکن نبود در نوشته‌ای که هدفش شرح زندگانی کوروش است، نظریه‌ها را با هم مقایسه کنیم...پس ناگزیر شدیم دست به گزینش بزنیم، سطری را برگزینیم و از ذکر بعضی عقاید چشم بپوشیم .ناگزیر بودیم زندگانی کوروش را روشن کنیم .فصل اول مربوط به شاهان نینوا و بابل است و از این رو کوروش را با حیات مذهبی و فرهنگی حاکم بر پایان قرن هشتم ق.م ارتباط می‌دهد ;یعنی کمی پیش از آن که پارسیان به رهبری شاهان هخامنشی فرمانروای جهان آن روزگار شوند .موضوعات اصلی کتاب بدین قرار است :شاهان نینوا، شاهان بابل، قاطر پارسی، در برابر سوداگر خدایان، و بابل درهای خود را به روی او گشود، آیا تو کسی نیستی که تختش بر آسمان است و بر امپراتوری‌های تمام ملل حکومت می‌کند؟ و شاه، آیینه خداوند .کتاب با پیوست‌های ذیل به پایان می‌رسد :گاهشماری تاریخ‌های مهم، سلسله‌ها، خدایان اصلی خاور نزدیک، یادداشت‌ها، منابع و نمایه (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر