برج فرازان سیمای جهان پیش از جنگ جهانی اول 1890-1914

کد شناسه :108282
برج فرازان سیمای جهان پیش از جنگ جهانی اول 1890-1914

در پژوهش حاضر، نویسنده عوامل و زمینه‌های اجتماعی ـ اقتصادی بروز جنگ جهانی اول را باتحلیل رویدادها و وضعیت دوره 25ساله 1890تا 1914ـ بررسی می‌کند .وی مدعی است "پدیده‌ای به این بدخیمی و نحوست مانند جنگ جهانی اول از یک عصر طلایی برنمی‌خیزد"، وی همچنین معتقد است که برای یافتن علت‌های این واقعه سهمگین "باید در چارچوب جامعه به جستجو رفت و به جای دولتها، جوامع را وجهه نظر قرار داد ."کتاب از هشت فصل تشکیل شده و طی آن ابعاد گوناگون حیات دوران مورد نظر، اعم از سیاست، اقتصاد، اوضاع اجتماعی، تلاش‌های هنری و فکری، ونهضت‌ها و شخصیت‌ها، حتی جزئیات زندگی روزانه مردم اروپا ترسیم شده و جریانات آن، ریشه‌یابی گردیده است .هشت فصلی که او به منظور ترسیم چهره جهان (غرب به طور مشخص :انگلیس، امریکا و اروپای غربی) در دوره زمانی یاد شده فراهم آورده، هر یک به گفته خود وی "نمایانگر حقیقی "یکی از جنبه‌های اصلی عصر مورد نظر است .عناوین و موضوعات فصل‌ها عبارت اند از 1 :ـ آنارشیست‌ها 1914ـ 1890، آرمان و عمل، 2ـ انگلستان 1902 :ـ 1890، بزرگان قوم، 3ـ ایالات متحده آمریکا 1902 :ـ1890، پایان رویا، 4ـ فرانسه 1899 :ـ 1894من طالب پیکارم، 5ـ لاهه 1907 :ـ 1899، طبل پیوسته بانگ، 6ـ آلمان : 1914ـ 1890، حال و هوای نرونیسم، 7ـ انگلستان 1911 :ـ 1902، انتقال قدرت، 8ـ سوسیالیست‌ها 1914 :ـ 1890، مرگ ژورس .کتاب با پی نوشت، کتاب نامه، تصاویر و فهرست راهنما به پایان می‌رسد .گفتنی است مترجم کتاب در مقدمه به منظور طرح زمینه موضوعی مناسب به خواننده، سیری کوتاه از تحولات و رویدادها و اوضاع و احوال اروپا در دوره یکصد ساله پیش از دوران مورد بحث کتاب، یعنی پس از انقلاب کبیر فرانسه از 1789تا 1890، به دست می‌دهد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر