مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی

کد شناسه :108228
مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی
موجود نیست

به زعم مولف اندیشه سیاسی در ایران باستان مبانی خود را از آرمان‌گرایی خرد مزدایی کسب کرده است .وی پنج بنیان نظری را برای این اندیشه سیاسی برشمرده که عبارت‌اند از1 :ـ نبر کیهانی خیر و شر به عنوان غایت حیات انسان مزدایی ; 2ـ الگوی نظم آسمانی (اشه) و تلاش برای استقرار آن در زندگی اجتماعی3 ;ـ آرمانشهر و تاثیر آن در کلام سیاسی مزداییان4 ;ـ شاه آرمانی و شبیه ساختن آیین شهریاری به آن به عنوان عامل اجرای نیات آرمانی5 ;ـ مراتب سه‌گانه در هستی اجتماعی مزداییان .در این کتاب به تشابهات روبنایی در اندیشه سیاسی آرمانی ایرانی با آرمانشهر افلاطونی نیز اشاراتی شده است (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر