تاریخ برمکیان

کد شناسه :107899
تاریخ برمکیان
موجود نیست

برمکیان بزرگ‌ترین خاندان ایرانی و دیوان‌سالار عصر شکوه خلافت و بلکه بزرگ‌ترین وزیران در همه دوران عباسی به‌شمار می‌روند. اوج نفوذ ایرانی‌گری، شیوه ملک‌داری، دامنه نظارت، نقش و تأثیر در ایجاد نهضت فرهنگی، تأثیر عظیم بر شئون مختلف مادی و معنوی عام و خاص، جهات گوناگون که توجه بیشتر این خاندان را موجب می‌شود. با این همه و به‌رغم انبوه گزارشهایی که نویسندگان درباره این خاندان عرضه کرده‌اند، هنوز وجود زوایای تاریک درباره زندگی برمکیان، خاصه در آغاز و انجام کارشان، موجب حیرت است. اثر حاضر مشتمل بر دو بخش و یک ضمیمه است. بخش اول، تحقیقی است درباره تاریخ زندگی برمکیان ـ خاستگاه، ظهور در صفحه سیاسی، فعالیت فرهنگی، دین و مذهب، تأثیرات اجتماعی و ادبی و علمی، انقراض و علل آن ـ به استناد معتبرترین منابع، همراه با تحلیلهایی از جنبه‌های مختلف حیات این خاندان. بخش دوم، متن اخبار برمکیان و تصحیح انتقادی این اثر است. در بخش ضمیمه، 38 حکایت در این‌باره از نسخه لاهور اخبار برمکیان ـ که در دو نسخه اساس دیگر نبوده‌است ـ قراردارد. نگاهی به فهرست مطالب 1ـ برمک و نوبهار 2ـ خاندان برمک در دستگاه خلافت 3ـ سقوط برمکیان و اسباب آن 4ـ برمکیان: دین و دانش 5ـ برمکیان: اخلاق و ادب، اموراجتماعی 6ـ رساله اخبار برمکیان و ضمیمه آن ـ توضیحاتی درباره اشخاص، فهرست منابع، فهرست اعلام.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر