قارچهای ایران

کد شناسه :107847
قارچهای ایران
موجود نیست

در این مجموعه سعی شده تا تمام قارچهایی که تاکنون از ایران گزارش شده (باستثناء قارچ‌های بیماری‌زا روی انسان و حیوانات) ذکر شود. قارچ‌ها بر حسب میزبانهای خود تنظیم شده‌اند، بدین ترتیب که میزبانها با اسم علمی (لاتین) و به ترتیب حروف الفبا گنجانیده شده‌اند. در زیر اسم هر میزبان قارچهایی که روی آن گزارش شده به ترتیب الفبا آمده و بعد از اسم هر قارچ محل یا محلهای گردآوری نمونه‌ها گنجانیده شده است. ضمناً اگر محل جمع‌آوری بین دو محل بوده موضوع به صورت یک خط تیره (ـ) مشخص شده است. بعد از محل‌های جمع‌آوری اسامی گزارش دهندگان به ترتیب سنوات گزارش آنان آمده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر