تحقیق کاربردی (راهنمای عمل)

کد شناسه :107785
تحقیق کاربردی (راهنمای عمل)

کانون تحقیق کاربردی و نحوه همکاری پژوهشگر با کارفرما و استفاده کنندگان از نتایج پژوهش، مباحث آغازین کتاب است که در پی آن به نحوه تدوین طرح و برنامه و ارزیابی‌های مربوط به آن نیز اشاره می‌شود .مباحث کتاب با این عناوین گردآمده است :((ماهیت تحقیق کاربردی))، ((تعریف کانون تحقیق کاربردی))، ((انتخاب طرح تحقیق کاربردی))، ((مدیریت داده‌ها))، ((برنامه‌ریزی منابع)) و ((تعیین اولویت‌ها و امکان سنجی)) (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر