معنای متن (پژوهشی در علوم قرآن)

کد شناسه :107520
معنای متن (پژوهشی در علوم قرآن)
موجود نیست

مولف، در این اثر کوشیده است مباحث رایج علوم قرآنی را از منظره‌ی تازه و با نگرش و ذهنیت امروزی ببیند. بنابراین این کتاب از یک سو کتابی سنتی است و هم کتابی نو اندیشانه چون از سویی به موضوعی کهن در میراث اسلامی می‌پردازد و از سوی دیگر می‌کوشد با به کارگیری نظریه‌های متن شناختی و روش‌های متن پژوهی و زبان پژوهی، قرائتی تازه از علوم قرآن به دست دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر