معناي متن (پژوهشي در علوم قرآن)

کد شناسه :107520
معناي متن (پژوهشي در علوم قرآن)

مولف، در اين اثر كوشيده است مباحث رايج علوم قرآني را از منظره‌ي تازه و با نگرش و ذهنيت امروزي ببيند. بنابراين اين كتاب از يك سو كتابي سنتي است و هم كتابي نو انديشانه چون از سويي به موضوعي كهن در ميراث اسلامي مي‌پردازد و از سوي ديگر مي‌كوشد با به كارگيري نظريه‌هاي متن شناختي و روش‌هاي متن پژوهي و زبان پژوهي، قرائتي تازه از علوم قرآن به دست دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر