جامعه‌شناسی زنان

کد شناسه :107342
جامعه‌شناسی زنان
موجود نیست

مؤلفان، کتاب خود را با نگرشی فمینیستی نگاشته‌اند و به جامعه‌شناسی رسمی و رایج، نگاهی انتقادی دارند. به اعتقاد آنان جامعه‌شناسی نیز مانند علوم دیگر، جانب‌داراست و در نظریه‌ها و پژوهش‌های مردمحورانه خود، همواره زنان را نادیده گرفته یا تصویری نادرست از آنها به‌دست داده‌است. بنابراین کتاب از آغاز با انتقاد از جامعه‌شناسی مردمحور آغاز می‌شود و به عرصه نگرش‌های فمینیسم سوسیالیستی ادامه می‌یابد. مؤلفان معتقدند جامعه‌شناسی را باید از اساس، بازسازی کرد تا بتواند دانشی را که فمینیست‌ها تولید کرده‌اند، در دل خوی جای دهد. مباحث اصلی این کتاب بدین قرار است: نقد فمینیستی جامعه‌شناسی مردمحورانه و راه پیشِ‌روی، زنان و قشربندی ، دختران و زنان جوان، خانواده و خانوار، زنان و بهداشت و تیمارداری، زنان و اشتغال، زنان و جرم و خلاف‌کاری، زنان و سیاست و تولید دانش فمینیستی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر