قوام ‌السلطنه

کد شناسه :107106
 قوام ‌السلطنه
موجود نیست

این کتاب شرح زندگانی پر فراز و نشیب (( میرزا احمد خان قوام‌السلطنه )) ، سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی است .کتاب از سه بخش تشکیل شده است .نویسنده در بخش نخست قوام‌السلطنه را با این مختصات معرفی می‌کند1 :ـ قوام السلطنه قبل از مشروطیت ، 2ـ قوام‌السلطنه بعد از مشروطیت ، 3ـ قوام‌السلطنه فرمانروای کل خراسان و سیستان ، 4ـ برکناری سید ضیاء‌الدین و رئیس‌الوزرائی قوام‌السلطنه ، 5ـ رئیس الوزرائی دوم قوام‌السلطنه .بخش دوم به بررسی حیات سیاسی قوام‌السلطنه در دوره پهلوی اختصاص دارد که در سه فصل فراهم آمده است1 :ـ قوام السلطنه وارد میدان شد ، 2ـ نخست‌وزیری چهارم قوام‌السلطنه ، 3ـ پنجمین نخست‌وزیری قوام‌السلطنه . دربخش سوم تعلیقات و اسناد آمده است .کتاب با عکس‌هایی از قوام‌السلطنه و گروهی از رجال هم عصرش ، به انضمام فهرست اعلام به پایان می‌رسد .گفتنی است که قوام‌السلطنه کار خود را در آخرین سال‌های سلطنت ناصرالدین‌شاه در دربار آغاز کرد .وی قبل از مشروطیت دو باررئیس دفتر دو صدراعظم شد و مدتی هم ریاست دفتر مخصوص مظفرالدین شاه راعهده‌دار بود.او ظرف چهل سال ، بیست و چهار فرمان وزارت دریافت کرد و طی سی و یک سال ، پنج بار جامه صدرات پوشید و ده کابینه معرفی کرد و یازده فرمان نخست وزیری برای او صادر شد .علاوه بر مناصب یاد شده ، سه سال فرمانروای کل خراسان و سیستان بود و مدتی نیز وکیل دارالشورای ملی گردید (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر