انسانی، زیاده انسانی

کد شناسه :106841
انسانی، زیاده انسانی
موجود نیست

این کتاب سومین کتاب نیچه است و وجه تمایز آن نسبت به دو کتاب قبلی او این است که سبک آن تازگی داشته و از 638 گزین گویه تشکیل شده است، یعنی مشاهدات و تأملات کوتاه، از یکی دو جمله تا یک بند طولانی در نوسان بوده و هر یک تمامیت نسبی داشته‌اند. نگاهی به فهرست مطالب کتاب: 1ـ دربارة آغاز و انجام امور؛ 2ـ درباره تاریخ احساسات اخلاقی؛ 3ـ حیات دینی؛ 4ـ درباره نفوس هنرمندان و نویسندگان؛ 5ـ نشانه های فرهنگ برتر و فروتر؛ 6ـ انسان در جامعه؛ 7ـ‌زن و کودک؛ 8ـ نگاهی به دولت؛ 9ـ انسان در تنهایی خویش.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر