روزگاران (تاریخ ایران ازآغاز تا سقوط سلطنت پهلوی)

کد شناسه :106736
روزگاران (تاریخ ایران ازآغاز تا سقوط سلطنت پهلوی)

((روزگاران)) مروری است بر تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی که زنده‌یاد استاد عبدالحسین زرین‌کوب، در آن، تحولات، حوادث، دوره‌های تاریخی و سیر وقایع گذشته ایران را به استناد منابع دست اول بازگو و تجزیه و تحلیل نموده است .وی کوشیده است مباحث را در عین پرهیز از بیان جزئیات و با رابطه علت و معلولی در توالی رویدادها تبیین کند .این کتاب که پیش از این در سه جلد جداگانه چاپ شده، اینک در یک مجلد به طبع رسیده و دربرگیرنده 28فصل است، به گونه‌ای که تقریبا هر فصل به یک دوره مهم و مشخص یا مقطع حکمروایی یک یا دو دودمان حکومتگر در سرزمین ایران اختصاص دارد .مولف در مقدمه کتاب درباره ویژگی‌های این اثر می‌نویسد :((روزگاران ایران نگاه دیگری به تاریخ این سرزمین است ـ از آغاز تا امروز .در این نگاه تازه، دورنمای گذشته کوتاه و گذرنده است اما سرسری و شتابکارانه نیست، رویدادها به اجمال در بیان می‌آید اما بیان در حد ممکن از تامل خالی نیست .فرمانروایان از یاد رفته با خودکامگی‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌هایشان در این نگرش در پی هم از پیش چشم عبور می‌کنند و در این عبور رستخیزگونه ـ که مرور بر تاریخ است ـ سعی می‌شود تا کارهاشان تفسیر شود، خط سیر کردارهاشان دنبال گردد و نقش آنها در تمدن و فرهنگ ایران ...ارزیابی گردد .در نقل رویدادها، چون مجال بیان محدود است اینجا به همان اندازه که تفسیر آنها را ممکن سازد و معنی و جهت مسیر تاریخ ایران را بازنماید می‌بایست بسنده کرد .((...کتاب با یادداشت‌های نویسنده، کتاب‌نامه و فهرست اعلام به پایان می‌رسد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر