دستور زبان فارسي معاصر (زبان و ادبيات21)

کد شناسه :106336
دستور زبان فارسي معاصر (زبان و ادبيات21)

اين كتاب علاوه بر مباحث دستوري از رويكردي زبان شناختي نيز برخوردار است مولف در اين كتاب خصوصيات آوايي، صرفي و نحوي و نيز چگونگي شكل‌گيري واژه‌ها را در زبان فارسي معاصر تبيين مي‌كند و گاه نيز به كشف ويژگي‌هايي در عناصر سازنده‌ي زبان و روابط ميان آن‌ها دست مي‌يابد كه طرح آن‌ها در نوشته‌هاي دستورنويسان فارسي زبان پيش از او سابقه نداشته. نمونه‌هايي كه از زبان فارسي معاصر در اين دستور مطرح شده بر اساس آثار نويسندگاني چون صادق هدايت، صادق چوبك، علي دشتي، جمال‌زاده و ديگران و نيز نوشته‌هاي روزنامه‌ها و مجله‌ها و سرانجام شنيده‌هاي مولف هنگام اقامت در ايران بوده كه در متن اصلي و نيز برگردان فارسي با رعايت شيوه‌ي املاي هر نوشته نقل شده است (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر