نوشته‌های اداری: راهنمای درست‌نویسی

کد شناسه :106213
نوشته‌های اداری: راهنمای درست‌نویسی
موجود نیست

در کتاب حاضر، برخی قواعد درست‌نویسی، با این مشخصات به طبع رسیده است ((توصیه‌های نگارشی))، ((توصیه‌های دستوری))، ((توصیه‌های نوشتاری))، ((واژه‌ها و ترکیب‌های نادرست))، ((کاربرد نادرست واژه‌ها و ترکیب‌ها))، ((نشانه‌گذاری (سجاوندها))) و ((نحوه تنظیم نامه‌های اداری)) .نگارنده در کتاب به منظور ایجاز، روانی و سادگی نیز، همچنین پرهیز از بی‌نظمی و ابهام در نامه‌های اداری، توصیه‌هایی را همراه با شواهد مختلف، به دست می‌دهد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر