لذت متن

کد شناسه :105477
لذت متن
موجود نیست

کتاب حاضر ترجمه لذت متن نوشته رولان بارت است که در سال 1973تالیف شده است .لذت متن، کتابی گزین گویانه و قطعه‌پردازانه است که اوج و عصاره تاملات بارت در باب ادبیات و نظریه ادبی به شمار می‌رود ...بارت در این جا ... از دو مفهوم لذت و سرخوشی سخن می‌گوید ...اما بارت لذت و سرخوشی را به سادگی در تقابل با هم و یا در کنار هم قرار نمی‌دهد ...لذت بارت جامعه‌شناسانه است اما اجتماعی نیست، فردی است اما شخصی نیست، روانی است اما روان کاوانه نیست، تاریخ‌مند است اما تاریخی نیست، نه زبانی است نه زبان‌شناسانه، نه در معنا دهی که در معنازایی است :لذتی نیچه‌یی ....لذت متن از منظری دیگر نیز اهمیتی اساسی دارد .بارت در این جا از سویی همراه ژاک دریدا افق‌های اندیشه پسا ساختارگرا را گسترش داده و از سویی راه را برای ژان بودریار و طرح پسا ـ پساختارگرایانه‌اش می‌گشاید ...لذت بارت نه فرویدی است نه لکانی، نه میل را می‌شناسد و نه جنسیت را، و این گونه است که راهی جدا از لیوتار، دلوز و گتاری و نیز فوکو، ترسیم می‌کند، راهی که بودریار تا نهایتی فراتر از انتظار او آن را پی گرفت ;روشن‌گرتر این که، بارت ستایش‌گر حسرت بار سرخوشی و فریبندگی است اما آن سرخوشی‌ها و فریبندگی‌ها که جایی در میان فرهنگ توده‌یی ندارند و بودریار این سرخوشی و فریبندگی را باز هم به گونه‌یی بارتی پی‌جویی کرده، سرانجام در میان توده‌های بی‌فرهنگ می‌یابد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر