اوستای کهن ـ 4 جلد ( قابدار )

کد شناسه :105150
اوستای کهن  ـ 4 جلد ( قابدار )
موجود نیست

این نوشتار در برگیرنده متن کامل "اوستای کهن" است که مضامین آن از نظر زمان متعلق به روزگار پیش از زرتشت (پیش از حدود سه هزار سال پیش) است؛ اما نگارش آن متعلق به عصرهای پس از زرتشت است و هنگام این نگارش و بازنویسی دگرباره تا اندازه ای مضامین و باورهای جدیدتر را به متن های کهن اضافه کرده اند. در این کتاب کوشش شده تا بخش های کهن اوستا از اضافه های جدیدتر تفکیک شده بررسی شود. یکی از ویژگی های مهم اوستای کهن، ریشه های نجومی بسیاری از باورها و نام های یاد شده در آن است. نگارنده کوشش کرده است تا.... نشان دهد که باورهای پیشینیان ما تا چه اندازه برگرفته از رویدادها و رخدادهای کیهانی بوده است.....(منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر