تاریخ تئاتر سیاسی-2جلدی

کد شناسه :105132
تاریخ تئاتر سیاسی-2جلدی
موجود نیست

کتاب حاضر در دو جلد به رشته تحریر درآمده است. در جلد نخست، چگونگی پیدایش تئاتر سیاسی تا قرن هجدهم و در جلد دوم، این مقوله از قرن هجدهم تا دوران معاصر تحلیل و ارزیابی شده‌است. نویسنده نقش تئاتر را در آشکارساختن مسائل و مشکلات جامعه در طول تاریخ، از جمله بیان رخدادها، اکتشافات، شیوه‌های کرداری، آداب و رسوم خوب یا بد، همچنین بازنمودن چهره حاکمین و محکومین مطرح می‌کند. او سرانجام چنین نتیجه می‌گیرد: در طی ادوار مختلف، سوءاستفاده از قدرت، تغییر چندانی نکرده‌و شیوه‌های انحصارطلبی و ابزارهای ترور و وحشت، در اصل همان‌هایی هستند که در قدیم وجود داشته‌اند و تئاتر سیاسی پس از گذشت 2500 سال، با همه تأثیر و کارکردش نتوانسته در برابر وحشیگری زورمندان، عرض‌اندام نماید و رفتار انسان‌ها ـ چنان‌که باید ـ را نسبت به همدیگر تغییر دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر